+420 777 806 543

Outsourcing v oblasti BOZP a PO

Šetřete vlastními zdroji  a přenechejte svoje starosti odborníkům.

Našim cílem při outsourcingu je zajistit plnění všech legislativních, případně firemních pravidel a požadavků tak, aby se tato činnost stala zcela přirozenou součástí všech pracovních procesů a přitom představovala efektivní prevenci rizik bez zbytečných administrativních úkonů.

Důraz klademe především na praktičnost, jednoduchost a efektivitu jednotlivých opatření, při maximálním využití moderních komunikačních prostředků a informačních technologií.

V úvodu spolupráce provedeme jednoduchý vstupní audit, na základě kterého pro Vás nastavíme optimální systém řízení BOZP a PO a vypracujeme příslušnou dokumentaci včetně přehledného systému pro její správu.

Po zavedení systému řízení BOZP a PO pak prostřednictvím provázaných poradenských služeb zajistíme jednotlivé dílčí požadavky (školení, preventivní prohlídky, audity, řešení pracovních úrazů, kontroly státního dozoru, jednání se třetími stranami, atd.).

Při poskytování služeb nabízíme prozákaznický přístup a maximální flexibilitu (HOT LINE)

 

 

Některé nové dopravní značky (více v sekci důležité)

 
přihlášení do
E-learningu

Důležité informace

Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích s účinností od 1. ledna 2016 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení. Zákonem č. 268/2015 Sb. je s účinností od 31. prosince 2015 novelizován také zákon o provozu na pozemních komunikacích. Podstata úprav Nová vyhláška přináší nové značení a některé stávající značení ruší nebo upravuje. Přínosem je i přehledné uvedení významu, provedení a užití značek a zařízení přímo u jejich zobrazení. Platnost dosavadních značek a zařízení Dosavadní značení a zařízení bude paralelně používáno až do konce roku 2025. Zákon č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. 12. 2015 zavádí do praxe nové pojetí dálniční sítě. Většina stávajících rychlostních silnic bude převedena na dálnice. Značka silnice pro motorová vozidla byla uvolněna pro pozemní komunikace, na kterých je vhodné omezit nemotorový provoz a v návaznosti na tuto skutečnost zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost až na 110 km/h. POZOR! Oproti současné praxi to znamená, že nejvyšší povolená rychlost na silnici pro motorová vozidla se SNIŽUJE na 110 km/h.

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis