+420 777 806 543

Pravidelné kontroly pracoviště

Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních s ohledem na dané pracoviště.

 

V rámci BOZP kontrol pracoviště po dohodě provádíme:

  • kontrolu dokumentace

  • aktualizaci dokumentace dle stávajícího stavu pracoviště

  • fyzickou kontrolu stavu BOZP na pracovištích

  • analýzu a návrhy k odstranění závad

  • zápisy a závěrečná shrnutí včetně pořízení fotodokumentace 

 

Díky dobře fungujícímu systému BOZP, mezi které právě prověrka BOZP patří, můžete ušetřit nejen na případných sankcích, ale především získáte bezpečné pracovní prostředí.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete kontrolu BOZP, kontaktujte nás!

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis