+420 777 806 543

Pravidelné kontroly pracoviště

Zaměstnavatel je povinen organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních s ohledem na dané pracoviště.

 

V rámci BOZP kontrol pracoviště po dohodě provádíme:

  • kontrolu dokumentace

  • aktualizaci dokumentace dle stávajícího stavu pracoviště

  • fyzickou kontrolu stavu BOZP na pracovištích

  • analýzu a návrhy k odstranění závad

  • zápisy a závěrečná shrnutí včetně pořízení fotodokumentace 

 

Díky dobře fungujícímu systému BOZP, mezi které právě prověrka BOZP patří, můžete ušetřit nejen na případných sankcích, ale především získáte bezpečné pracovní prostředí.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete kontrolu BOZP, kontaktujte nás!

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis