+420 777 806 543

Školení BOZP

Provedeme veškerá školení BOZP, která jsou povinná:

 • při nástupu nového pracovníka do zaměstnání

 • při změně pracovního zařazení

 • při zavedení nové technologie, ale také při změně výrobních a pracovních prostředků

 • při změně technologických, nebo pracovních postupů, která by mohla mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Školení BOZP provádíme převážně pro:

 • zaměstnance obsluhující vysokozdvižné vozíky

 • zaměstnance pracující s motorovými pilami

 • práce ve výškách i hloubkách

 • lešenáře

 • jeřábníky

 • vazače

 • zaměstnance veškerých profesí

 • vedoucí zaměstnance

Další školení provádíme po domluvě s klientem.

Pokud potřebujete proškolit zaměstnance, nebo potřebujete poradit ohledně četnosti školení, kontaktujte nás!

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis