+420 777 806 543

Školení BOZP

Provedeme veškerá školení BOZP, která jsou povinná:

 • při nástupu nového pracovníka do zaměstnání

 • při změně pracovního zařazení

 • při zavedení nové technologie, ale také při změně výrobních a pracovních prostředků

 • při změně technologických, nebo pracovních postupů, která by mohla mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Školení BOZP provádíme převážně pro:

 • zaměstnance obsluhující vysokozdvižné vozíky

 • zaměstnance pracující s motorovými pilami

 • práce ve výškách i hloubkách

 • lešenáře

 • jeřábníky

 • vazače

 • zaměstnance veškerých profesí

 • vedoucí zaměstnance

Další školení provádíme po domluvě s klientem.

Pokud potřebujete proškolit zaměstnance, nebo potřebujete poradit ohledně četnosti školení, kontaktujte nás!

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis