+420 777 806 543

Hygiena práce

 

Realizujeme komplexní služby v oblasti hygieny práce v tomto rozsahu:

  • odborné poradenství, nebo pomoc při zajištění zákonných požadavků v oblasti pracovního prostředí a hygieny práce

  • kategorizaci prací

  • aktualizaci kategorizačních návrhů na základě platných právních norem

  • účastníme se projednávání kategorizací prací

  • zajišťujeme měření faktorů pracovního prostředí pro kategorizaci

 

Cenovou nabídku provádíme na základě individuální dohody s klientem.

 

Služby v oblasti hygieny práce

V rámci naší nabídky v oblasti hygieny práce na pracovišti nabízíme dále.

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis