+420 777 806 543

Služby v oblasti hygieny práce


V rámci našich služeb v oblasti hygieny práce na pracovišti provádíme: 

 

 • kontrolu stávajícího pracovního prostředí a hygieny práce

 • dohled nad faktory v pracovním prostředí, které mohou ovlivňovat zdraví zaměstnanců

 • stanovení zátěžových faktorů pracovního prostředí

 • poradenství a vyhodnocování nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovištích 

 • poradenství při plánování a organizování práce s ohledem na hygienu práce

 • poradenství a vyhodnocování nových zařízení z hlediska rizikových faktorů

 • hodnocení pracovních podmínek a jejich souladu s hygienickými předpisy

 • konzultace při plnění povinností daných hygienickou stanicí ke kategorizacím prací

 • zastupování při jednání s hygienickou stanicí, zasílání podkladů pro kategorizaci

 • pomoc při řešení požadavků hygienické stanice, sledování stanovených termínů, zpracování dokumentace

 • poradenství při vedení evidence rizikových prací zaměstnavatelem (např. vibrace)

 • poradenství k měřením nutným ke kolaudačnímu řízení

 • zajištění akreditovaného měření hluku, prachu atd.

 • poradenství při plnění povinností daných hygienickou stanicí ke kolaudačnímu řízení

 • školení v oblasti hygieny práce pro vedoucí zaměstnance


Další služby provádíme po dohodě s klientem.

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis