+420 777 806 543

Naše přítomnost u kontrol státních orgánů

 

Zastoupíme Vás:

 

  • při komunikaci se státními kontrolními orgány jako jsou např. HZS, Stavební úřad, Hygienická stanice atd.
  • na místě při kontrole těmito úřady

 

Pokud potřebujete zastupovat při jednáních s těmito kontrolními úřady, kontaktujte nás!

přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis