+420 777 806 543

VZV školení

Provádíme školení řidičů vysokozdvižných vozíků:

 

s pohonem:

 

  • spalovacím (plynovým, naftovým, benzinovým)

 

  • elektrickým

 

rozsah školení:

 

  • kompletní profesní příprava nové obsluhy vysokozdvižných vozíků

 

  • periodická školení

 

Školení obsluh vysokozdvižných vozíků se mají provádět pravidelně. Pokud máte zájem o absolvování, nebo uspořádání školení obsluhy vysokozdvižných vozíků, kontaktujte nás!

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis