+420 777 806 543

Požárně bezpečnostní řešení staveb

 

Zhotovíme požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ)

  •  u nových staveb dle stávajících předpisů

  •  u starých staveb podle předpisů platných v době výstavby – toto je často využíváno například v případě poškození, nebo ztráty dokumentace

 

K vypracování cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat!

 

 

 

Zhotovení dokumentace PBŘ

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení stavby. To je nezbytnou součástí dokumentace, která se předkládá k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení. Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne ze stavebního zákona.

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis