+420 777 806 543

Požárně bezpečnostní řešení staveb

 

Zhotovíme požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ)

  •  u nových staveb dle stávajících předpisů

  •  u starých staveb podle předpisů platných v době výstavby – toto je často využíváno například v případě poškození, nebo ztráty dokumentace

 

K vypracování cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat!

 

 

 

Zhotovení dokumentace PBŘ

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení stavby. To je nezbytnou součástí dokumentace, která se předkládá k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení. Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne ze stavebního zákona.

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis