+420 777 806 543

Zhotovení dokumentace PBŘ

Realizujeme požárně bezpečnostního řešení stavby. To je nezbytnou součástí dokumentace, která se předkládá k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení. Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne ze stavebního zákona.

 

Nejčastěji provádíme:

  • kompletní požárně bezpečnostní řešení objektu

  • projektovou dokumentaci zařízení odvodu tepla a kouře

  • projektovou dokumentaci stabilních a polostabilních sprinklerových hasicích zařízení

  • PBŘ předložíme ke schválení na HZS

  • jednání s HZS ohledně PBŘ až do stadia schválení

 

PBŘ mohou vypracovat pouze osoby, které mají oprávnění k této činnosti.

 

Pokud potřebujete PBŘ zpracovat, nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás!

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis