+420 777 806 543

Zhotovení dokumentace PBŘ

Realizujeme požárně bezpečnostního řešení stavby. To je nezbytnou součástí dokumentace, která se předkládá k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení. Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne ze stavebního zákona.

 

Nejčastěji provádíme:

  • kompletní požárně bezpečnostní řešení objektu

  • projektovou dokumentaci zařízení odvodu tepla a kouře

  • projektovou dokumentaci stabilních a polostabilních sprinklerových hasicích zařízení

  • PBŘ předložíme ke schválení na HZS

  • jednání s HZS ohledně PBŘ až do stadia schválení

 

PBŘ mohou vypracovat pouze osoby, které mají oprávnění k této činnosti.

 

Pokud potřebujete PBŘ zpracovat, nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás!

přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis