+420 777 806 543

Požární Ochrana

Provádíme komplexní služby v oblasti požární ochrany. Pro všechny tyto činnosti máme odborně způsobilé pracovníky, kteří vám rádi v rámci prevence PO poradí, nebo navrhnou vhodná řešení.

 

V rámci požární ochrany:

 • provedeme cvičný požární poplach 

 • zpracujem kompletní dokumentaci požární ochrany

 • navrhneme požární značení

 • poskytneme kompexlní poradenský servis 

 • zastupujeme klienta při jednáních s HZS 

 • zastupujeme klienta při kontrolách HZS 

 • provádíme školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky v rámci PO 

 • realizujeme školení preventivních požárních hlídek a jejich velitelů 

 • provádíme preventivní požární prohlídky

 • zajišťujeme aktualizaci PO při rekonstrukcích pracovišť

 

Realizujeme projekci, dodávky, montáže a revize:

 • požárně bezpečnostních zařízení 

 • elektrických zařízení požární signalizace 

 • hasicích zařízení a hydrantů 

 • odvodu tepla a kouře 

 • požárních klapek, kouřovodů a odvětrání 

 • protipožárních nátěrů 

 • protipožárních dveří, žebříků, schodišť a východů 

 • nouzového osvětlení

Cenovou nabídku a další služby vypracujeme po individuální dohodě s klientem.

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo požadavků nás neváhejte kontaktovat!

 

Revize přenosných hasicích přístrojů

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich revize. Upozorníme Vás na povinnou kontrolu a ohlídáme za Vás různé periody kontrol u různých typů hasicích přístrojů.

 

Školení Požární Ochrany

Problematiku školení PO na pracovišti upravuje zákon o požární ochraně. V naší společnosti tato školení vykonávají osoby odborně způsobilé dle zákona o PO.

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis