+420 777 806 543

Revize přenosných hasicích přístrojů

Součástí údržby PHP (přenosných hasicích přístrojů) je jejich revize. 

 

Zrealizujeme:

  • roční kontroly hasicích přístrojů

  • periodické tlakové zkoušky PHP

  • plnění použitých PHP

  • výměnu poškozených PHP

  • nahrazení nevhodných modelů za účinnější

  • dodáme nejnovější typy PHP

 

Při periodické kontrole PHP provedeme:

  • vizuální povrchovou prohlídku

  • kontrolu značení

  • zkoušku pevnosti a těsnosti nádoby

  • zkoušku těsnosti spouštěcího ventilu

 

Pokud nevíte, kdy mají být Vaše hasicí přístroje povinně zkontrolovány, máte hasicí přístroje poškozeny, nebo potřebujete jejich kontrolu, obraťte se na nás!

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis