+420 777 806 543

Revize přenosných hasicích přístrojů

Součástí údržby PHP (přenosných hasicích přístrojů) je jejich revize. 

 

Zrealizujeme:

  • roční kontroly hasicích přístrojů

  • periodické tlakové zkoušky PHP

  • plnění použitých PHP

  • výměnu poškozených PHP

  • nahrazení nevhodných modelů za účinnější

  • dodáme nejnovější typy PHP

 

Při periodické kontrole PHP provedeme:

  • vizuální povrchovou prohlídku

  • kontrolu značení

  • zkoušku pevnosti a těsnosti nádoby

  • zkoušku těsnosti spouštěcího ventilu

 

Pokud nevíte, kdy mají být Vaše hasicí přístroje povinně zkontrolovány, máte hasicí přístroje poškozeny, nebo potřebujete jejich kontrolu, obraťte se na nás!

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis