+420 777 806 543

Školení Požární Ochrany

Problematiku školení PO na pracovišti upravuje zákon o požární ochraně. V naší společnosti tato školení vykonávají osoby odborně způsobilé dle zákona o PO.

 

Nejčastěji realizujeme:

  •  vstupní školení PO pro zaměstnance

  •  periodická školení PO pro zaměstnance

  •  vstupní školení pro nové vedoucí zaměstnance

  •  periodická školení pro vedoucí zaměstnance

  •  odbornou průpravu a školení preventivní požární hlídky

 

Další odborná a profesní školení provádíme dle konkrétních požadavků klienta.

Pro jakékoliv dotazy, nebo objednávku školení nás neváhejte kontaktovat!

 
přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis