+420 777 806 543

Prodej a výroba

Společnost TMS servis se zabývá mimo jiné výrobou a prodejem bezpečnostních značek. Ty jsou ze zákona povinné nejen v soukromých firmách, ale i ve veřejných institucích a na veřejných prostranstvích. Označují možné riziko, nebo nebezpečí, na které musí být podle zákona upozorněno!

 

Stejně jako v dopravě jsou tyto značky výstražné, zákazové a informační. Jsou navrženy tak, aby bylo na první pohled jasné, před čím varují, takže jsou mimo jiné velmi dobře viditelné a všem srozumitelné, navíc odpovídají všem nařízením a normám. 

 

Vyrábíme a prodáváme:

Značky vyrábíme i na míru s textem, ale i bez textů. Všechny tyto značky jsme schopni zajistit z plastu, hliníku, smaltu, nebo ve formě samolepky.

 

Mimo výše zmíněné výrobky nabízíme:  

Pokud potřebujete některou z těchto služeb, nebo radu, obraťte se s důvěrou na nás!

přihlášení do
E-learningu

VELKÝ PŘEHED ZMĚN PLS OD 15.12.2017

V pátek dne 15. prosince 2017 v čase 0:00:00 hodin, nabyla účinnosti změna vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Změna byla provedena vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis