Vyhrazená technická zařízení Zákon č. 250/2021 Sb. v návaznosti na Nařízení vlády

30. srpna 2022


vyhrazená technická zařízení

 

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (účinnost od 1. 7. 2022)

vymezení pojmů, vyhrazená technická zařízení, pověřená organizace; odborná způsobilost a oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny; revize; odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (osoba znalá, osoba poučená); povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob; hlášení vzniku havárie

 

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd, požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení, požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních, revizní technik, zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

 

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

rozdělení plynů, uvolnitelný objem, zařazení vyhrazených plynových zařízení (skupiny, třídy), činnosti zajišťované revizním technikem a zkušebním technikem, vedení evidence o zkouškách a revizích, požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob (pro montáže a opravy, k obsluze a kontrolám), montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení, požadavky na vyhrazená plynová zařízení (výchozí revize, provoz, zkoušky), provozní revize, kontroly, harmonogram revizí a kontrol

 

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

dělení pracovních tekutin podle nebezpečnosti, vyhrazená tlaková zařízení a jejich zařazení, montáž a opravy, požadavky na umístění vyhrazených tlakových zařízení, uvedení do provozu a provoz vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky, stavební zkouška, první zkouška, výchozí revize, provozní revize, vnitřní revize, zkouška těsnosti, tlaková zkouška, periodická zkouška, revizní zpráva, provozní dokumentace, revizní technik a zkušební technik pro nádoby na plyny, topiči, obsluha vyhrazených tlakových zařízení, požadavky pro činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

 

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

vyhrazená zdvihací zařízení a jejich zařazení, požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy, revize a zkoušky, požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení při montáži a uvádění do provozu, požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad, kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení, revizní zpráva vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na způsobilost osob k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení, požadavky na způsobilost pověřených osob k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen, lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu, požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

 

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

§ 4 osoba poučená, § 5 osoba znalá

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních – zásadybezpečnosti práce při zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 
nemanipulovat s el. přístroji holýma rukama
zákaz používat poškozené zásuvky, vypínače apod.
před přemisťováním el. zařízení se musí provést odpojení ze sítě
čištění el. zařízení je možno provádět jen při vypnutém stavu zařízení
opatrně používat varné konvice, kontrola přívodové šňůry
nepokládat varné konvice na hořlavé předměty