Požárně bezpečnostní řešení staveb

Zhotovíme požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ)

  • u nových staveb dle stávajících předpisů
  • u starých staveb podle předpisů platných v době výstavby – často využíváno například v případě poškození, nebo ztráty dokumentace

 

Zhotovení dokumentace PBŘ

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení stavby. To je nezbytnou součástí dokumentace, která se předkládá k žádostem o územní rozhodnutí a následně k žádosti o stavební povolení. Povinnost vypracovat PBŘ stavby plyne ze stavebního zákona.

Pokud potřebujete některou z těchto služeb, nebo radu, obraťte se s důvěrou na nás!


Kontakty