Požárně bezpečnostní zařízení PBZ

Revize, kontroly, montáž

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (PBZ)

  • Hasící přístroje (dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • Hydranty, hydrantové systémy (dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • Nouzové osvětlení (dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • Panikové kování, panikové hrazdy (dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • Požární ucpávky, (dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • EPS (projekce, dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • Požární nádrže (dodávky, instalace, kontroly, revize)
  • Protipožární dveře (dodávky, instalace, kontroly, revize)

 

Pokud potřebujete některou z těchto služeb, nebo radu, obraťte se s důvěrou na nás!


Kontakty