Požární ochrana

Provádíme komplexní služby v oblasti požární ochrany. Pro všechny tyto činnosti máme odborně způsobilé pracovníky, kteří vám rádi v rámci prevence PO poradí, nebo navrhnou vhodná řešení.

 

V rámci požární ochrany:

 • provedeme cvičný požární poplach
 • zpracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany
 • navrhneme požární značení
 • poskytneme komplexní poradenský servis
 • zastupujeme klienta při jednáních s HZS
 • zastupujeme klienta při kontrolách HZS
 • provádíme školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky v rámci PO
 • realizujeme školení preventivních požárních hlídek a jejich velitelů
 • provádíme preventivní požární prohlídky
 • zajišťujeme aktualizaci PO při rekonstrukcích pracovišť

 

Realizujeme projekci, dodávky, montáže a revize:

 • elektrických zařízení požární signalizace
 • hasicích zařízení a hydrantů
 • odvodu tepla a kouře
 • požárních klapek, kouřovodů a odvětrání
 • protipožárních nátěrů
 • protipožárních dveří, žebříků, schodišť a východů
 • nouzového osvětlení

 

Cenovou nabídku a další služby vypracujeme po individuální dohodě s klientem. V případě jakýchkoliv dotazů, nebo požadavků nás neváhejte kontaktovat!

 

Školení Požární Ochrany

Problematiku školení PO na pracovišti upravuje zákon o požární ochraně. V naší společnosti tato školení vykonávají osoby odborně způsobilé dle zákona o PO.

 

Nejčastěji realizujeme:

 • vstupní školení PO pro zaměstnance
 • periodická školení PO pro zaměstnance
 • vstupní školení pro nové vedoucí zaměstnance
 • periodická školení pro vedoucí zaměstnance
 • odbornou průpravu a školení preventivní požární hlídky

 

Další odborná a profesní školení provádíme dle konkrétních požadavků klienta. Pro jakékoliv dotazy nebo objednávku školení nás neváhejte kontaktovat!

 

Revize přenosných hasicích přístrojů

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich revize. Upozorníme Vás na povinnou kontrolu a ohlídáme za Vás různé periody kontrol u různých typů hasicích přístrojů.

 

Zrealizujeme:

 • roční kontroly hasicích přístrojů
 • periodické tlakové zkoušky PHP
 • plnění použitých PHP
 • výměnu poškozených PHP
 • nahrazení nevhodných modelů za účinnější
 • dodáme nejnovější typy PHP

 

Při periodické kontrole PHP provedeme:

 • vizuální povrchovou prohlídku
 • kontrolu značení
 • zkoušku pevnosti a těsnosti nádoby
 • zkoušku těsnosti spouštěcího ventilu

 

Pokud nevíte, kdy mají být Vaše hasicí přístroje povinně zkontrolovány, máte hasicí přístroje poškozeny nebo potřebujete jejich kontrolu, obraťte se na nás!

Pokud potřebujete některou z těchto služeb, nebo radu, obraťte se s důvěrou na nás!


Kontakty