+420 777 806 543

BOZP

Naše společnost provádí komplexní služby, které jsou spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci – tzv. BOZP.

 

Pro všechny tyto činnosti máme odborně kvalifikované profesionály v oblasti prevence bezpečnosti práce. Nabízíme jak možnost spolupráce na dílčích zakázkách, tak možnost trvalého smluvního vztahu.

 

V rámci oblasti bezpečnosti práce pro klienty realizujeme nejčastěji:

 • zpracování kompletní dokumentace spojené s BOZP

 • identifikujeme a hodnotíme rizika spojená s bezpečností práce

 • kontroly a audity pracovišť s ohledem na BOZP

 • odborná školení v oblasti BOZP a školení první pomoci

 • vstupní, ale i pravidelná školení BOZP zaměstnanců a vedoucích pracovníků

 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání (na základě toho stanovujeme nápravná opatření)

 • pravidelné prověrky BOZP podle platných právních norem

 • kategorizaci prací

 • poradenství v oblasti pracovně právních vztahů s ohledem k BOZP

 • navrhujeme způsoby bezpečnostního značení a poskytování ochranných pomůcek

 • zastupujeme klienty při jednání s orgány státního odborného dozoru

 
Další služby poskytujeme na základě požadavků a individuální dohody.

Veškeré naše úkony provádíme v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy. 

 

Pro zpracování nabídky a nacenění nás, prosím, kontaktujte.

 

Pravidelné kontroly pracoviště

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

 

Školení BOZP

Zajistíme pro Vás veškerá školení BOZP.

 
přihlášení do
E-learningu

Školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Přihlášky na kurzy k získání osvědčení podle vyhlášky č.50/1978 SB. obdržíte na vyžádání u paní Vintrlíkové na emailu vintrlíková@tmsservis.cz

+420 777 806 543

Copyright © 2014 T.M.S servis - požární ochrana, bezpečnost práce, servis