Bodový systém od 1.1.2024

27. prosince 2023


Bodový systém zůstává pro rok 2024 téměř beze změn.

Změnou je schválení udělování dvou trestných bodů za stání na parkovacím místě určeném pro invalidy, dále je změnou rozdělení bodů do tří skupin 2,4 a 6 bodů.

 

 

Přehled pokut a trestných bodů pro rok 2024 naleznete v tabulkách níže:

Jízda pod vlivem návykových látek

 

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog 7 000 – 20 000 Kč 6 (nad 0,3 promile) 6 – 18 měsíců
Stav vylučující způsobilost 7 000 – 50 000 Kč 6 6 – 18 měsíců
Odmítnutí testu na alkohol a drogy 25 000 – 75 000 Kč 6 18 – 36 měsíců

Překročení rychlosti

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
o 40 km/h v obci (o 50 km/h mimo obec) a více 7 000 – 25 000 Kč 6 6 až 18 měsíců
o 20 km/h v obci (o 30 km/h mimo obec) a více 2 500 – 3 000 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4
o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní 1 500 – 2 000 Kč 2 000 – 5 000 Kč 2
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč

Závažné přestupky

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz 4 500 – 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru po dálnici 4 500 – 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6
Porušení zákazu předjíždění 4 500 – 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6
Jízda na červenou, nezastavení na signál „Stůj!“ 4 500 – 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6 4 – 6 měsíců

Dopravní nehody

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví Do 10 let odnětí svobody 6 minimálně 18 měsíců
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví 2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě 6 6 až 18 měsíců
Neprodlené nezastavení vozidla 7 000 – 25 000 Kč 4 4 – 6 měsíců
Neposkytnutí první pomoci Do 2 let odnětí svobody 6
Neprokázání totožnosti 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč
Opuštení místa nehody 7 000 – 25 000 Kč 4 4 – 6 měsíců

Omezení, ohrození chodce

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Ohrožení chodce na přechodu 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 6
Omezení chodce 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4
Nezastavení před přechodem 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 2

Středně závažné přestupky

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Držení telefonu při řízení 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4
Jízda bez pásů, dítě bez autosedačky 1 500 – 2 000 Kč 2 000 – 5 000 Kč 4
Nedání přednosti v jízdě 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu 1 500 – 2 000 Kč 2 000 – 5 000 Kč 4
Jízda na motocyklu bez ochranné přilby 1 500 – 2 000 Kč 2 000 – 5 000 Kč 4
Řízení bez řidičského oprávnění 25 000 – 75 000 Kč 4 18 až 36 měsíců
Jízda se zadrženým řidičským průkazem 7 000 – 25 000 Kč 4 6 – 18 měsíců

Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Řízení bez profesní způsobilosti 7 000 – 25 000 Kč 2 6 – 18 měsíců
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 6
Jízda bez registrační značky 4 000 – 10 000 Kč 6 – 18 měsíců
Zakrytá registrační značka 4 000 – 10 000 Kč 6 – 18 měsíců
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla 7 000 – 25 000 Kč 4 – 6 měsíců
Antiradar ve vozidle 7 000 – 25 000 Kč 4 – 6 měsíců

Méně závažné přestupky

Přestupek Pokuta na místě Pokuta ve správním řízení Trestné body Zákaz řízení
Parkování na místě pro invalidy 2 500 – 3 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 2
Neodevzdání ŘP nebo TP 2 000 – 5 000 Kč
Ostatní drobné přestupky do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč